Úplně na začátku je třeba shromáždit jíl, hlínu a břidlice a dopravit je do prostorů, kde se rozdrtí drtiči a rozemelou mlýny na jemný prášek. Jakmile je materiál rozemletý, nastává vlhčení a hnětení – opět pomocí stroje.

Pak se přistupuje k procesu tvarování, přičemž může jít o tvarování ruční, strojní nebo vytlačované. Následně se cihla vloží do komor a tam je podrobena sušení.

Proces sušení je velmi důležitý. Vlhkost v cihle se musí co nejvíce minimalizovat, aby se netvořily bubliny a mechanické vady.

Dále nastává vypalování, při kterém cihly na pásu projíždí pecí. Čím vyšší teplota v peci, tím tmavší barva a naopak. Jakmile se cihla dostane z pece, musí se nechat vychladit. Poté probíhá třídění, při němž se jakýmkoliv způsobem nevyhovující a poškozené cihly musí odstranit. Nakonec se výrobek balí, paletuje a dodává se do prodejen. Výroba cihel probíhá v cihelnách. Řemeslu, které se zabývá výrovou cihel, říkáme cihlářství.

Leave a Reply

Copyright © 2015 Cihly Tvárnice. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes